Aquí trobareu una sèrie de catàlegs publicats amb la seva obra.

Niebla Converses
Pasión por la Pintura
De la tempesta a la calma